МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
25 - 26 Юни, 2020 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Участниците в конференцията могат да изберат следните форми на участие:

  • Персонално участие с презентация на статията
  • Персонално участие с постер
  • Виртуално участие чрез постер. Тези автори на статии, които не могат да присъстват персонално в дискусиите по тематичните направления на конференцията, имат възможност да представят основните акценти на своите изследвания посредством постер.

При персонално участие с презентация на статията в дискусиите по тематичните направления на конференцията, е необходимо да изпратите заявката за участие заедно с пълния текст на доклада на посочените адреси на електронна поща.

 

При персонално участие с постер е необходимо да изпратите заявката за участие заедно с пълния текст на доклад за постерно представяне на посочените адреси на електронна поща.

 

При виртуално участие чрез постер е необходимо да изпратите заявката за участие заедно с пълния текст на доклад за постерно представяне на посочените адреси на електронна поща.

 

Формулярът на заявката може да изтеглите по-долу.

 

- за тематична област "Обществени и хуманитарни науки"

тематично направление
е-mail
"Икономикс, финанси, инвестиции, счетоводство" mae_efia@abv.bg
"Мениджмънт, маркетинг, туризъм" mae_mmt@abv.bg
"Педагогика и качество на образованието" mae_pqe@abv.bg
"Социални и хуманитарни науки" mae_sh@abv.bg

 

Образец на заявката за участие с доклад в тематична област "Обществени и хуманитарни науки"

Образец на доклад според техническите изисквания за тематична област "Обществени и хуманитарни науки"

- за тематична област "Технически и природни науки"

на е-mail: it_tns@abv.bg

Образец на заявката за участие с доклад в тематична област "Технически и природни науки"

 

Образец на доклад според техническите изисквания за тематична област "Технически и природни науки"

 

- за тематична област "Здравеопазване"

тематично направление
е-mail
"Медицина" mae_med@abv.bg
"Здравни грижи" mae_hc@abv.bg

 

Образец на заявката за участие с доклад в тематична област "Здравеопазване"

 

Образец на доклад според техническите изисквания за тематична област "Здравеопазване"

 

 


 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov