МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
20 - 21 Юни, 2024 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"


Уважаеми дами и господа
,

Организационният комитет има честта и удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната научна  конференция Образование, наука, икономика и технологии”.

Конференцията е организирана от Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки, Факултета по природни науки, Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицинския факултет на Университет “Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас.

Конференцията се провежда ежегодно от 2005 г.

Основната й цел е на нея да станат достояние проблемите на висшите училища, управлението на организациите, внедряването на нови информационни и индустриални технологии в обучението и производството, търсенията и достиженията в областта на хуманитарното познание, здравните грижи, общественото здраве, медицината и фармацията.

Нашето желание е да се даде възможност за свободен обмен на мнения, за подпомагане развитието на интердисциплинарни изследвания и проекти, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионални контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между сродни университетски и научноизследователски структури в съответствие с утвърдилата се вече традиция  

Материалите от конференцията се публикуват в ежегодното издание на академичните списания “Управление и образование” и "Индустриални технологии". 

Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания - EBSCO.

 

 

 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov