МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
20 - 21 Юни, 2024 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
  

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

 

Обществени и хуманитарни науки  

Тематични направления

 • Икономикс, финанси, инвестиции, счетоводство
 • Маркетинг, мениджмънт и туризъм
 • Педагогика и качество на образованието  
 • Социални и хуманитарни науки – философия, история, филология, политология, психология

 

Технически и природни науки

Тематични направления

 • Химия и химични технологии
 • Биотехнологии
 • Екология и опазване на околната среда
 • Микро и нанотехнологии
 • Възобновяеми и чисти технологии
 • Водни ресурси и обработване на води
 • Компютърни системи и технологии
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Електроника и електротехника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Транспортна техника и технологии

 

Здравеопазване

Тематични направления

 • Медицина
 • Здравни грижи
 • Обществено здраве
 • Фармация

 

 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov