МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
20 - 21 Юни, 2019 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
  

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

 

Тематична област:

Обществени и хуманитарни науки  

Тематични направления

 • Икономикс, финанси, инвестиции, счетоводство
 • Маркетинг, мениджмънт и туризъм
 • Педагогика и качество на образованието  
 • Социални и хуманитарни науки – философия, история, филология, политология, психология
 • Здравни грижи

 

Тематична област:

Технически и природни науки

Тематични направления

 • Биотехнологии
 • Екология и опазване на околната среда
 • Химия и химични технологии
 • Информатика
 • Микро и нанотехнологии
 • Водни ресурси и обработване на води
 • Възобновяеми и чисти технологии
 • Технологии за фосилни и биогорива

 

 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov