МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
   
English | Български    
     
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ

 

Адрес за изпращане на материалите:

 

Университет “Проф.д-р Асен Златаров

Ул. “Проф. Якимов” № 1

За международната конференция

Тематична област ......................................................

8010 Бургас

 

- за тематична област "Обществени и хуманитарни науки"

тематично направление
е-mail
"Икономикс, финанси, инвестиции, счетоводство" mae_efia@abv.bg
"Мениджмънт, маркетинг, туризъм" mae_mmt@abv.bg
"Педагогика и качество на образованието" mae_pqe@abv.bg
"Социални и хуманитарни науки" mae_sh@abv.bg

 

- за тематична област "Технически и природни науки"

на е-mail: it_tns@abv.bg

- за тематична област "Здравеопазване"

 

тематично направление
е-mail
"Медицина" mae_med@abv.bg
"Обществено здраве" mae_ph@abv.bg
"Здравни грижи" mae_hc@abv.bg

 

 

Телефон:

(00359 56) 716 757;

(00359) 887 678 896

 

 

 

 

 


 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov