МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
20 - 21 Юни, 2024 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

ТАКСИ

 

1. Такса правоучастие  

 

 
Персонално участие
в конференцията
Виртуално участие
Един участник с един доклад
140 лв
90 лв
Един участник с 2 доклада
140 лв
90 лв
Съавтор, който присъства
140 лв
Един участник от университет
"Проф. д-р Ас. Златаров" с един доклад
120 лв*
75 лв*
Един участник от университет
"Проф. д-р Ас. Златаров с два доклада
120 лв*
75 лв*
Съавтор от университет
"Проф. д-р Ас. Златаров, който присъства
120 лв*
 
Един допълнителен екземпляр от списанието
25 лв

* таксата е валидна, само ако e за сметка на бюджета на звено в Университета или проект.

     В таксата за персонално участие са включени:

            - един екземпляр от научното списание

            - разходи по организация на конференцията

            - коктейл

            - кафе паузи       

         

Банковите такси са за сметка на участника.

 

2. Разплащателни сметки

 

Банкова сметка в левове

    

ДСК – Бургас

Банков код: STSABGSF

IBAN: BG90STSA93003100001100

 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

За международната конференция
Тематична област: .......................
Брой такси правоучастие: ............................

Име на авторите на докладите: ......................................

 

 

 


 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov