МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
22 - 23 Юни, 2023 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

30 април 2023 - Изпращане на пълния текст на докладите и заявките за участие
15 май 2023 - Изпращане на коригираните доклади, ако това се изисква от рецензентите
  - Банков превод на такса правоучастие
  - Изпращане на сканирано копие на документа за преведената такса
15 юни 2023 - Публикуване на окончателна програма от конференцията
22 юни 2023
- Регистрация на участниците
 
- Откриване на конференцията

 

За навременното организиране на конференцията, изработване на окончателната програма и подготовката на докладите за печат посочените срокове са задължителни.


Доклади, непредадени в срок, не се публикуват. След посочените дати доклади няма да се приемат.

Не се приемат и публикуват доклади без преведена такса правоучастие.

Представените на конференцията доклади се публикуват в научните списания “Управление и образование” и "Индустриални технологии".

 

 


 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov